Lodowisko czynne w okresie zimowym.

 REGULAMIN LODOWSIKA