Na basenie obowiązuje:

- strój kąpielowy lub slipki/spodenki przylegające do ciała
- czepek na basenie pływackim
- klapki plastikowe, które ubierane są przed wejściem do szatni
- ręcznik

Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: od 7:00 do 22:00.

Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej o 21:45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.

Sauny czynne są: poniedziałek-niedziela od 16:00 do 21:00.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

Przed wejściem na hale basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

Na terenie basenu działa system kontroli dostępu. Każda osoba korzystająca z basenu otrzymuje pasek(zegarek) który odpowiedzialny jest za naliczanie czasu pobytu oraz służy do otwierania szafek ubraniowych w szatniach.

Przed wejściem w kasie należy zadeklarować do jakiej szatni i ile osób ma zamiar wejść.

Opłaty za wejście na basen pobierane są z góry przed wejściem na basen. Czas naliczany jest od momentu wejścia przez kołowrotek przy kasie. Zatrzymanie naliczania czasu następuje w momencie oddania paska (zegarka) w kasie. Za przekroczenie wykupionego czasu jest naliczana dopłata pobierana po oddaniu paska w kasie. Dopłata jest naliczana za każde 6 min przekroczonego czasu i wynosi ona 1/10 ceny biletu na 1 godz.

Szatnie oznaczone są kolorami które odpowiadają kolorowi pasków (zegarków) które otrzymujemy w kasie.

Parter:

Szatnia żółta rodzinna i osób niepełnosprawnych - numery szafek 260-283

Szatnia niebieska męska - numery szafek 100-179

Szatnia zielona damska - numery szafek 180-259

Piętro:

Szatnia pomarańczowa sauna numery szafek 400-423

Szatnia czerwona siłownia, fitness numery szafek 300-347

 

Na piętrze znajduje się strefa saun. Dostęp na piętro możliwy jest poprzez klatkę schodową znajdująca się w hali basenowej. Wejście do strefy saun jest dodatkowo płatne według taryfy podanej w cenniku. Przez drzwi do saun należy przechodzić pojedynczo. W celu otwarcia drzwi należny przyłożyć pasek (zegarek) do czytnika. Przez drzwi w danej chwili może przejść tylko jedna osoba. Aby mogła wejść kolejna osoba drzwi muszą zostać zamknięte. Przy wejściu oraz przy wyjściu ze strefy saun należy przyłożyć pasek (zegarek) do czytnika otwierającego drzwi. Opłata naliczana jest od momentu otwarcia drzwi do strefy saun przy pomocy paska (zegarka). Zakończenie naliczania opłaty następuje w chwili otwarcia drzwi i wyjścia ze strefy saun do hali basenowej. Basen nie ponosi odpowiedzialności za opłaty wynikające z niestosowania się do powyższej instrukcji.

Wszystkich odwiedzających obowiązuje regulamin.

 

Plan parteru oraz basenów:

parter.opis.png