Kamera LIVE hala basenowa

Obraz dostępny w godzinach 7:00 - 22:00.

Transmisja realizowana we wspÓłpracy z firmą METROSAN