pasek_herb.png

„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

  • Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN

Projekt swym zakresem obejmował: budowę krytej pływalni, budowę wymiennika gruntowego, wymiennika żwirowego, montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem instalacji solarnej. Obiekt pływalni został wyposażony w centralę odzysku ciepła z kanalizacji oraz układ pomp ciepła.

 

DSCF8958.JPG

Wymiennik żwirowy.

Pompy ciepła wymiennika gruntowego.

Kolektory słoneczne.