Regulamin dla posiadaczy karnetów basenu Aquarius (karnet basen) - nie dotyczy karnetów na siłownię

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe.
2. Karnety mają charakter kart przedpłaconych (prepaid). Jej użycie wymaga wcześniejszego zasilenia środkami pieniężnymi.
3. Karnetem można opłacić bilet wstępu na basen oraz pobyt w saunie.
4. Karnet basenowy jest na okaziciela i może z niego korzystać kilka osób, cała rodzina lub grupa osób. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie w zależności od tego jaka taryfa danej osobie przysługuje.
5. W momencie zakupu biletu należy przekazać kartę kasjerowi w celu pobrania kwoty pobytu z konta karnetowego.
6. Karnety posiadają okres ważności w którym należy wykorzystać przypisane do nich środki.
7. Za kartę pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 20 zł. Karta staje się własnością klienta.
8. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu.
9. W przypadku zniszczenia karty istnieje możliwość przeniesienie środków na inną lub nową kartę. Koszt nowej karty pokrywa kupujący.
10. Karnety których ważność minie są automatycznie zerowane.
11. Za niewykorzystanie karnetu w terminie nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.
12. Po przekroczeniu wykupionego czasu z konta karnetu pobierana jest dopłata, za każde rozpoczęte 6 minuty zgodnie z ustalonym cennikiem pływalni.
13. Aby przedłużyć ważność karnetu i uniknąć jego wyzerowania należy przed końcem jego ważności wykupić doładowanie. Wówczas kwota która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie.
14. W przypadku cen promocyjnych opłaty z karnetów są odliczane po cenach promocyjnych.
15. W przypadku osób korzystających z taryfy BASEN+SAUNA opłata za saunę będzie automatycznie pobierana z karnetu.
16. Z tytułu posiadania karnetu nie przysługują żadne dodatkowe zniżki oraz udogodnienia.
17. Z karnetu można wykorzystać w godzinach otwarcia basenu.
18. Basen zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia posiadacza karnetu na teren basenu w wybrany przez niego dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia w których nie będzie ku temu przeszkód.
19. Posiadacz karnetu wchodząc na teren basenu akceptuje jego regulamin i jest świadomy praw i obowiązków wynikających z jego treści.
20. W przypadku osób nie stosujących się do regulaminu basen zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób z pływalni bez zwrotu należności pobranej z konta karnetu. Osoby które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu basenu mogą zostać nie wpuszczone na teren basenu pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.
21. Zakup oraz korzystanie z karnetu jest równoważne z akceptacja niniejszego regulaminu.
22. W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych przez posiadacza karnetu (np. długotrwała choroba), karnet może zostać przedłużony bez dopłaty. Maksymalny czas na przedłużenie karnetu wynosi 30 dni.
23. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczny głos należy do zarządcy obiektu.