Nazwa zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Sport Lesko sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45da39a2-58ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej”

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty przetargowe

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją zamówienia

Odpowiedzi 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dokumentacja postępowania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej dostępna pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-abea8106-382d-11ee-9aa3-96d3b4440790

SIWZ