Regulamin bonów biletowych basenu Aquarius.

 1. Bon biletowy jest jednorazowy i można nim opłacić pobyt jednej osoby przez 1 godzinę na basenie.
 2. Z tytułu posiadania biletu nie przysługują żadne dodatkowe zniżki oraz udogodnienia.
 3. Bilet można wykorzystać w godzinach otwarcia basenu.
 4. Bilet nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Przekroczenie czasu pobytu wyszczególnionego na bilecie wiąże się z dopłatą gotówkową za każde 6 min ponad wykupiony czas według cennika i taryfy normalnej obowiązującej w danej chwili.
 6. Dopłaty za przekroczenie wyznaczonego czasu pobierane będą w kasie przy wyjściu z basenu.
 7. Bilet dotyczy tylko pobytu na basenie. Za pobyt w saunie pobrana zostanie opłata zgodnie z cennikiem przy wyjściu z basenu. Podczas pobytu w saunie czas pobytu na basenie zostaje zatrzymany do momentu powrotu z sauny na basen.
 8. Bilety posiadają okres ważności w którym należy je wykorzystać. Bilety których ważność minie nie będą respektowane. Za nie wykorzystanie biletu w terminie nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków.
 9. Basen zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia posiadacza biletu na teren basenu w wybrany przez niego dzień i godzinę w przypadku awarii, przerw technicznych oraz w sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach bilet będzie można wykorzystać w innym terminie lub porach dnia w których nie będzie ku temu przeszkód.
 10. Basen nie będzie wymieniał biletów na gotówkę.
 11. Basen nie będzie wydawać biletów w miejsce biletów zagubionych lub utraconych w inny sposób
 12. Basen nie będzie wymieniał biletów po upływie daty ich ważności na bilety z aktualną datą
  ważności.
 13. Posiadacz biletu wchodząc na teren basenu akceptuje jego regulamin i jest świadomy praw i obowiązków wynikających z jego treści.
 14. W przypadku osób nie stosujących się do regulaminu basen zastrzega sobie możliwość usunięcia takich osób z pływalni bez zwrotu zależności za bilet. Osoby które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu basenu mogą zostać nie wpuszczone na teren basenu pomimo posiadania ważnego biletu. Osobom tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany bilet.
 15. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczny głos należy do zarządcy obiektu.