Regulamin sauny

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sauny znajdującej się na terenie Basenu AQUARIUS Lesko.
 2. Sauna jest integralną częścią Pływalni i obowiązują na jej terenie przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Sauna czynna jest codziennie w godzinach od 12:00 do 22:00.
 5. W Saunie może przebywać maksymalnie 8 osób.
 6. Przed wejściem do Sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 7. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do Sauny do dokładnego umycia i osuszenia ciała.
 8. Przed wejściem do strefy basenowej po skorzystaniu z Sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz epatowania własną nagością i naruszania poczucia intymności innych użytkowników korzystających z  strefy saun. Przebywanie nago w strefie saun jest bezwzględnie zakazane.
 10. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w Saunie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Sauny ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.
 12. Osoby przebywające w Saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 13. Kategorycznie zabrania się korzystania z Sauny osobom:
  • bezpośrednio po intensywnym treningu,
  • osobom z chorobami krążenia (żylaki, przebyty zawał, choroba niedokrwienna, nadciśnienie.),
  • osobom chorym na cukrzycę,
  • kobietom w ciąży i podczas menstruacji.
 14. W razie złego samopoczucia w Saunie należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy, dzięki któremu ratownicy udzielą Państwu pomocy.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 16. W Saunie zabrania się:
  • polewania wodą pieca i kamieni,
  • przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni,
  • leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika), należy unikać kontaktu ciała z ławką,
  • nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego,
  • niszczenia wyposażenia Sauny,
 17. O każdej sytuacji zagrażające bezpieczeństwu w Saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.
 18. Korzystający z Sauny zobowiązani są do utrzymania należytego porządku w Saunie i zapleczu.
 19. Opłata za korzystanie z Sauny jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem.
 20. Istnieje możliwość rezerwacji sauny w godzinach od 7:00 do 12:00 w cenach zgodnych z aktualnym cennikiem, w pozostałych godzinach rezerwacja możliwa tylko po uzgodnieniu z obsługą basenu.
 21. Osoby unikające uiszczenia opłaty za wstęp na teren Sauny będą usunięte z pływalni bez zwrotu kosztu za bilet i zobowiązane będą do zapłacenia opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł.
 22. Naliczanie czasu pobytu w Saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska identyfikatora na czytniku obrotowej bramki wejściowej a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku bramki wyjściowej z terenu Sauny.
 23. Korzystający z Sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
 24. Przy korzystaniu z pomieszczeń Sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Pływalni.
 25. Za opłaty wynikające z niewłaściwego korzystania z systemu dostępu do strefy saun basen nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prezes Sport Lesko Sp. z o.o., a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń Kodeks Cywilny.