Regulamin Jacuzzi

 1. Podczas korzystania z Jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Basenu AQUARIUS Lesko.
 2. Korzystanie z Jacuzzi dozwolone tylko w godzinach ogólnodostępnych.
 3. Przed przystąpieniem do kąpieli w Jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.) mogą korzystać z Jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w Jacuzzi kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przed wejściem do Jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. W wannie Jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
 7. Korzystanie z Jacuzzi dozwolone tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
 8. Zalecany łączny pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut dziennie.
 9. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 10. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 11. Korzystającym z Jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 12. Osobom przebywającym w Jacuzzi zabrania się:
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
  • wpychania osób do wanny Jacuzzi,
  • zanurzania głowy,
  • wylewania wody z Jacuzzi;
  • siadania na obrzeżu niecki Jacuzzi.
 13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika dyżurnego oraz bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Pływalni.