SPORT LESKO SP. Z O.O informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko - RATOWNIK WODNY , ogłoszonego dnia 28 września 2021r. wybrana została:
Adriana Prorok zamieszkała w Lesku.
 
UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na stanowisku RATOWNIK WODNY.