Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 09.06.2020 obiekt BASEN AQUARIUS zostaje otwarty!

Od dziś pływamy i dbamy o kondycję!
Do miłego zobaczenia!!!!

Według wytycznych Ministerstwa zostały wprowadzone zasady korzystania z basenów. Należy pamiętać o obowiązkowej dezynfekcji rąk. Na całym obiekcie zachowujemy dwumetrowy dystans od innych. Więcej informacji poniżej w szczegółowych ZASADACH KORZYSTANIA Z OBIEKTU. Bardzo prosimy o stosowanie się do nich.

Niniejszym informujemy, że woda spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dn. 2015r., poz. 2016).

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
Zakaz korzystania z pływalni dla osób z objawami infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.
DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM
Na obiekcie w trosce o Państwa bezpieczeństwo obowiązują nowe zasady w związku z pandemią:
1. Przed wejściem na obiekt obowiązek zakrywania nosa i ust.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk (po wejściu do przebieralni i przebraniu się w strój zostaw okrycie nosa i ust w szafce.)
3. Obowiązkowy, staranny prysznic !
4. Przejdź przez nogomyjkę do płukania stóp przed wejściem na halę basenową.
5. Na całym obiekcie i w basenach utrzymuj dystans 2 m od innych.
6. Przed kasą może znajdować się tylko 1 osoba, preferowana płatność bezgotówkowa.
7. Ogranicz pobyt do minimum.
8. Myj i dezynfekuj ręce po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia( klamki, uchwyty, krany itp.
9. Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń obsługi obiektu.
10. Na obiekcie umieszczone zostały informacje/ instrukcje/regulaminy do których również bezwzględnie należy się stosować.

Zapraszamy serdecznie!